UPSI Holdings Sdn. Bhd.

UPSI Holdings Sdn. Bhd. adalah anak syarikat Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) yang ditubuhkan untuk membantu pihak UPSI dalam menjalankan perniagaan dalam bidang Akademik dan juga korporat