Program Pesisir

Program Pesisir yang ditawarkan

  • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak
  • Diploma Pendidikan Awal Kanak- Kanak (DPAKK)
  • Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI)
  • Kursus Jangka Pendek

Kelebihan Program Yang Ditawarkan

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Objektif Program

Mendedahkan para pelajar dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman terhadap kanak-kanak yang berbeza dari segi budaya dan kebolehan dalam melaksanakan pengajaran dan interaksi yang positif dan berkesan seawal usia kelahiran sehingga berumur 6 tahun. Program ini mempersiapkan bakal graduan dengan kemahiran untuk mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif, membina sikap yang profesional, etika yang mapan dan boleh dicontohi selari dengan kehendak falsafah pendidikan kebangsaan dan bidang kerberhasilan utama negara (NKRA) pendidikan

30% pembelajaran kelas secara bersemuka dipusat pembelajaran terpilih disetiap negeri terpilih manakala 70% diatas talian bersama pensyarah.

Pensyarah UPSI merupakan pakar akedemik dan penyelidikan dalam bidang pendidikan awal kanak- kanak merentasi malaysia dan antarabangsa

DPAKK UPSI berjaya menperolehi MQA sebagai refleksi pematuhan kurikulum yang diiktiraf Jabatan Perkhimatan Awam (JPA)

Pengajian sepanjang 6 semester merangkumi pelbagai kursus yang berkualiti dan diperlukan industri

Pembiayaan melalui PTPTN dan kumpulan simpanan pekerja (KWSP) 

Untuk pemohon 45 tahun keatas dan untuk golongan orang kelainan upaya (OKU)

Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak

30% pembelajaran kelas secara bersemuka dipusat pembelajaran terpilih disetiap negeri terpilih manakala 70% diatas talian bersama pensyarah.

Pensyarah UPSI merupakan pakar akedemik dan penyelidikan dalam bidang pendidikan awal kanak- kanak merentasi malaysia dan antarabangsa

DPAKK UPSI berjaya memperolehi MQA sebagai refleksi pematuhan kurikulum yang diiktiraf Jabatan Perkhimatan Awam (JPA)

Pengajian sepanjang 6 semester merangkumi pelbagai kursus yang berkualiti dan diperlukan industri

Jumlah pembiayaan maksimum 9.500 & pengeluaran kumpulan simpanan perkerja (KWSP)

Setelah tamat pengajian diploma pelajar layak bagi program (ISMP PAKK) dan tempoh pengajian dipendekkan mengunakan APEL C.

Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah

Jumlah pembiayaan maksimum 9.500 & pengeluaran kumpulan simpanan perkerja (KWSP)

Setelah tamat pengajian diploma pelajar layak bagi program (ISMP)(PAKK) dan tempoh pengajian dipendekan mengunakan APEL C.

Hubungi kami untuk maklumat lebih lanjut